ขนาดบรรจุ : ถุงละ 5 ซอง

วิธีรับประทาน: ฉีกซอง และเท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Collagen Gluta Berry plus 1 ซอง ลงในแก้ว ผสมน้ำเย็นประมาณ 120 cc. คนให้ละลาย แล้วดื่มทันที

วิธีเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่แห้ง และเย็นไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส

คำเตือน : เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน