พรีแมกซ์ คาวตอง + PK4 น้ำมันสี่สหาย + PK9 งาดำ เซซามี จำนวนอย่างละ 1 ขวด